Newsec
Property Outlook

Insikter & Rapporter


Newsec Property Outlook

Newsec Property Outlook produceras två gånger per år och är en översiktlig kostnadsfri rapport som beskriver och prognosticerar fastighetsmarknaden i norra Europa och dess delsegment. Rapporten har publicerats av Newsec två gånger per år sedan 2001 och har kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare i fastighetsbranschen. Rapporten ger varje halvår en komplett översikt av Newsecs uppfattning om ekonomins och fastighetsbranschens utveckling.

Newsec Property Outlook Spring 2016

- Låga räntor och god tillgång till finansiering, osäkra globala börser och låg avkastning på obligationsmarknaden är bidragande faktorer till det stora intresset för fastigheter i norra Europa
- Demografiska utmaningar skapar möjligheter på fastighetsmarknaden
- Fortsatt höga transaktionsvolymer under 2016

Liknande insikter och rapporter

Hösten 2015

Newsec Property Outlook

Våren 2015

Newsec Property Outlook

Hösten 2014

Newsec Property Outlook

Våren 2014

Newsec Property Outlook

Hösten 2013

Newsec Property Outlook

Våren 2013

Newsec Property Outlook

Hösten 2012

Newsec Property Outlook

Våren 2012

Newsec Property Outlook

Jakob Pettersson

Hej, det är jag som är ansvarig för denna tjänst. Kontakta mig så berättar jag mer.

Telefon: 0700 20 93 07
E-post: jakob.pettersson@newsec.se
Fullständiga kontaktuppgifter Klicka här om du vill att jag kontaktar dig
Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Hej, det är jag som är ansvarig för denna tjänst. Kontakta mig så berättar jag mer.

Jakob Pettersson

0700 20 93 07 jakob.pettersson@newsec.se

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.