Public Affairs & Investor Relations

Från Public Affairs till Investor Relations

Newsec erbjuder rådgivning inom strategisk kommunikation till främst fastighetsrelaterade bolag på den svenska marknaden. Erbjudandet fokuserar på kommunikationsdisciplinerna Public Affairs och Investor Relations. 

Proaktiv och tydlig kommunikation bygger förtroendekapital och stärker konkurrenskraften. Som bolag och ledare blir det allt mer angeläget att ha goda relationer med aktieägare, investerare, media samt politiker och beslutsfattare för att nå sina affärsmål.

  • Kommunikation som nyckeln till framgång Proaktiv och välfungerande kommunikation bygger förtroende och ger konkurrensfördelar
  • Public Affairs Vi har ett brett närverk inom svensk politik och arbetar med några av marknadens främsta fastighetsbolag
  • Investor Relations Vi har ett högspecialiserat team som hjälper fastighetsbolag att navigera komplexa regelverk i samband med exempelvis börsintroduktioner eller förvärvsprocesser

Referenscase

Har du frågor om public affairs och investor relations?

Sverker Eriksson Head of Client Communication & Public Affairs, Newsec Advisory in Sweden +46 708 19 68 49
Niklas Alm Head of Investor Relations, Newsec Advisory in Sweden +46 708 24 40 88
Capital Markets Läs mer
Värdering Läs mer
Strategisk analys Läs mer
Uthyrning Läs mer
Corporate Solutions Läs mer