Newsec
Property Outlook

Insikter & Rapporter


Sammanfattning

Sedan finanskrisen 2008 har riskaversion och låga realräntor gynnat lågrisktillgångar såsom statsobligationer och fastigheter i centrala lägen framför högrisktillgångar som aktier och fastigheter i sekundära lägen. Detta mönster kommer att fortsätta så länge som den globala tillväxten fortsätter att vara dämpad, vilket gynnar fastigheter i centrala lägen i norra Europa som har en tydlig förbindelse till nationell efterfrågan. Inget varar dock för evigt och världsekonomin kommer förr eller senare att återhämta sig. Newsec förväntar sig att en sådan ekonomisk återhämtning börjar under 2014 och resultatet kommer att bli en marknadsförskjutning där fastigheter med stabilt kassaflöde i mer sekundära lägen kommer att konkurrera ut fastigheter i centrala lägen.  

Ladda ner rapport

Innehåll hösten 2012

Makroekonomisk data
Fastighetsdata
Den nordeuropeiska regionen
En svag global ekonomi
Definitioner
The Full Service Property House in Northern Europe
Kontakt och adresser

Liknande Insikter & Rapporter