Newsec
Property Outlook

Insikter & Rapporter


Sammanfattning

Den nordiska fastighetsmarknaden befinner sig i ett marknadsskifte. Fastigheter med hög kvalitet utanför de mest centrala lägen är attraktivt prissatta, dessa fastigheter kommer att vara vinnare under de kommande åren. Högre räntor och förbättrad avkastning på alternativa investeringar gör att fastigheter förlorar sin unika förmåga att ge en god real avkastning. Nordiska fastigheter i centrala lägen kommer att absorbera ökade räntor på ett bra sätt och förväntas fortsatt tillhandahålla en attraktiv avkastning.

Ladda ner rapport

Innehåll hösten 2013

Makroekonomisk data
Fastighetsdata
Den nordeuropeiska regionen
Fastighetsmarknaden
Nordisk fastighetsfinansiering
Välskötta fastigheter utanför bästa läge kommer att bli vinnare
Definitioner
The Full Service Property House in Northern Europe
Kontakt och adresser

Liknande Insikter & Rapporter