Newsec
Property Outlook

Insikter & Rapporter


Sammanfattning

Ännu lägre räntenivå, ökad riskvilja, god tillgång till finansiering samt låga vakansrisker gör att direktavkastningskraven för fastigheter har fortsatt sjunka under 2015. Trots historiskt höga fastighetspriser bedömer Newsec att sannolikheten för en kraftig nedjustering av fastighetsvärden är liten den närmsta tiden. Samtidigt förutspås ett nytt rekordår på transaktionsmarkanden 2015.

I höst firar Newsec Property Outlook 15 år. I och med detta ger vi ut en specialutgåva där vi som vanligt ger vår syn på fastighetsmarknaden och utvecklingen framåt, men gör också en tillbakablick på avgörande händelser på marknaden sedan år 2000. Vad kan historien lära oss om den framtid vi står inför?

Ladda ner rapport

Innehåll hösten 2015

Makroekonomisk data
Fastighetsdata
Den nordeuropeiska regionen
Sverige
Norge
Finland
Danmark
Baltikum
Nordisk fastighetsfinansiering
Infrastruktur och Energi
Definitioner
The Full Service Property House In Northern Europe

Liknande Insikter & Rapporter