Newsec
Property Outlook

Insikter & Rapporter


Sammanfattning

Lokal tillväxt och låga globala räntor gör fastigheter till en attraktiv investering.

Vad är framtidsutsikterna på den nordiska- och baltiska fastighetsmarknaden? Nationell efterfrågan kommer att bli alltmer viktigt i den nordiska regionen under de kommande åren – drivet av starka statsfinanser och ett stabilt banksystem – och både den nordiska- och baltiska ekonomin kommer att fortsätta växa trots den tröga världsekonomin. 

Ladda ner rapport

Innehåll våren 2012

Makroekonomisk data
Fastighetsdata
Den nordiska- och baltiska regionen
En kreditmarknad i transformation
Befolkningstillväxt är den långsiktigt drivande marknadsfaktorn
Allt handlar om säkra kassaflöden
Vart ska man investera på den nordiska- och baltiska fastighetsmarknaden?
The Full Service Property House in Northern Europe
Definitioner
Kontakt och adresser

Liknande Insikter & Rapporter