Newsec Property Outlook 

Höst 2017


Newsec Property Outlook höst 2017

De senaste åren har fastighetsmarknaden varit glödhet – priset på fastigheter har skjutit i höjden, transaktionsvolymen har ökat kraftigt och svenska fastighetsaktier har rusat. Fastighetsmarknaden är inne i en rekordlång period av uppgång med positiv värdeutveckling sedan 2010. Branschen har boomat under flera år, samtidigt som riskerna och osäkerheterna har ökat. I det här numret av NPO diskuterar Newsec ämnet som alla i branschen funderar på: vad kommer att utlösa nästa kris på fastighetsmarknaden?

SPECIAL: Klas Eklund, Senior Economist på SEB, gästar som krönikör och diskuterar hoten mot den svenska ekonomin och fastighetsmarknaden.

Newsec Property Outlook är en kostnadsfri rapport som beskriver och prognosticerar fastighetsmarknaden i norra Europa. Newsec ger sedan 2001 ut rapporten två gånger om året och den har kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare i fastighetsbranschen. Rapporten ger varje halvår en översikt av Newsecs uppfattning om makroekonomiska tendenser och fastighetsbranschens utveckling.

LIKNANDE INSIKTER OCH RAPPORTER