Newsec
Property Outlook

Insikter & Rapporter


Newsec Property Outlook

Newsec Property Outlook produceras två gånger per år och är en översiktlig kostnadsfri rapport som beskriver och prognosticerar fastighetsmarknaden i norra Europa och dess delsegment. Rapporten har publicerats av Newsec två gånger per år sedan 2001 och har kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare i fastighetsbranschen. Rapporten ger varje halvår en komplett översikt av Newsecs uppfattning om ekonomins och fastighetsbranschens utveckling.

Newsec Property Outlook Spring 2016

- Låga räntor och god tillgång till finansiering, osäkra globala börser och låg avkastning på obligationsmarknaden är bidragande faktorer till det stora intresset för fastigheter i norra Europa
- Demografiska utmaningar skapar möjligheter på fastighetsmarknaden
- Fortsatt höga transaktionsvolymer under 2016