Newsec Property Outlook våren 2017


senaste analysen av fastighetsmarknaden

Newsec Property Outlook ger dig den senaste analysen av fastighetsmarknaden i norra Europa. Vårens utgåva 2017 bjuder också på en grundläggande analys av kontorsmarknaden och går igenom  effektivitetsförbättringar, konverteringar, specifika projekt, hyresnivåutvecklingen och  förväntningar på framtiden.

Förutsättningar för fastighetsmarknaden - 2017

  • Stigande global tillväxt - men betydande politisk osäkerhet
  • Fortsatt god tillväxt i Sverige - drivet av privat konsumtion och investeringsbehov 
  • Fortsatt låga räntor - men långsamt stigande
  • Högt sparande - brist på högavkastande alternativ

Newsec Property Outlook är en kostnadsfri rapport som beskriver och prognosticerar fastighetsmarknaden i norra Europa. Newsec ger sedan 2001 ut rapporten två gånger om året och den har kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare i fastighetsbranschen. Rapporten ger varje halvår en översikt av Newsecs uppfattning om makroekonomiska tendenser och fastighetsbranschens utveckling.

LIKNANDE INSIKTER OCH RAPPORTER

Vår 2018

Vår 2018

Hösten 2015

Newsec Property Outlook

Våren 2015

Newsec Property Outlook

Hösten 2014

Newsec Property Outlook

Våren 2014

Newsec Property Outlook