Newsec
Property Outlook

Insikter & Rapporter


Sammanfattning

I den förra utgåvan av Newsec Property Outlook påpekade vi hur en global återhämtning kommer att ha en anmärkningsvärd påverkan på norra Europas fastighetsmarknad. Vi har nu börjat se tydliga tecken på denna återhämtning. Flertalet globala makroekonomiska indikatorer har successivt förbättrats och enligt vårt makroekonomiska scenario kommer världsekonomin fortsätta att återhämta sig under 2013. Allt eftersom denna trend utvecklas kommer segment inom fastighetssektorn som anses mer riskfyllda och mindre attraktiva av investorer idag att börja konkurrera ut fastigheter i CBD. När investorer skiftar fokus från bästa lägen kommer de bäst avkastande tillgångarna att vara högavkastande fastigheter med stabila kassaflöden. 

Ladda ner rapport

Innehåll våren 2013

Makroekonomisk data
Fastighetsdata
Den nordeuropeiska regionen
Ett europeiskt perspektiv
Vindkraft
Sekundärlägen kommer att bli vinnare
Definitioner
The Full Service Property House in Northern Europe
Kontakt och adresser

Liknande Insikter & Rapporter