Newsec
Property Outlook

Insikter & Rapporter


Sammanfattning

Trots att alternativa tillgångar har utvecklats starkt de senaste åren, fortsätter fastigheter på den nordiska marknaden att generera attraktiv avkastning. Det pågår ett skifte på marknaden, från det fokus som de senaste åren har varit på bästa läge i storstäderna till en bredare marknad med högre aktivitet i relativt högavkastande segment. Investeringscyklerna i de olika nordiska ekonomierna är i väldigt olika faser, vilket gör att detaljerad marknadskunskap kommer att vara viktigare än någonsin tidigare för både köpare och säljare av fastigheter de kommande åren. 

Ladda ner rapport

Innehåll våren 2014

Makroekonomisk data
Fastighetsdata
Den nordeuropeiska regionen
Fastighetsmarknaden
Nordisk fastighetsfinansiering
Fokus på medel- och högavkastande tillgångar med stabilt kassaflöde
Definitioner
The Full Service Property House in Northern Europe
Kontakt och adresser

Liknande Insikter & Rapporter