Newsec
Property Outlook

Insikter & Rapporter


Sammanfattning

Sedan sista november har aktiepriset för fastighetsbolag noterade på den svenska aktiemarknaden skjutit i höjden och bolagens värderingar har nu nått nya rekordnivåer. Beslutet av den svenska Riksbanken att sänka den svenska reporäntan till -0.10% i början av februari är en åtgärd som kommer att gå till historien och som kommer att leda till en fortsatt välmående marknad för fastighetsbolag i Norden och Baltikum. I detta gynnsamma finansiella klimat kommer med stor sannorlikhet fastighetsbolag i norra Europa fortsätta att utvecklas väl.

Yieldkompressionen som vi har sett på marknaden har gjort utvecklingsprojekt till ett mer attraktivt investeringsalternativ än tidigare. Investerare och fastighetsägare söker alltmer efter avkastning från investeringar i ny- och ombyggnationer som ett tillägg till förvärv av fastigheter. Generellt så är timingen nu optimal för fastighetsägare och investerare att initiera omstrukturering av sina fastighetsportföljer för att dessa ska ligga i linje med kärninvesteringsstrategier och för att säkra framtida tillväxt.

 

Ladda ner rapport

Innehåll våren 2015

Makroekonomisk data
Fastighetsdata
Den nordeuropeiska regionen
Sverige
Norge
Finland
Danmark
Baltikum
Nordisk fastighetsfinansiering
Infrastruktur och Energi
Definitioner
The Full Service Property House In Northern Europe

Kontakta oss

Vi kontaktar dig

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Liknande Insikter & Rapporter