Transaktionslistan

Insikter & Rapporter


TRANSAKTIONSLISTAN

Newsecs transaktionslista utkommer varje kvartal och ger läsaren löpande information om de kommersiella fastighetstransaktioner som har skett på den svenska marknaden inom alla fastighetssegment. Listan innefattar samtliga fastighetstyper och alla kända transaktioner från 50 MSEK och uppåt. Listan innehåller information om transaktionernas storlek, segment, priser samt inblandade aktörer, den ger även samlad statistik kring volymer, etc. Transaktionslistan hjälper er att, på ett unikt och effektivt sätt, hålla er uppdaterade på vad som händer i den svenska fastighetsvärlden.

För att ladda ner ett kostnadsfritt exemplar, klickar du här >