Newsecs medverkan och avtryck på årets Business Arena

Dan Sandstedt, Head of Capital Markets på Newsec, ledde rundabordssamtalet ”Offices, Residential, Community Properties – Who Wants to Buy or Sell?”.
2 juni 2022

När Business Arena anordnades den 20–21 september deltog Newsec på en rad olika seminarier och panelsamtal. Den globala fastighetsmarknaden, teknikutveckling och pandemin och det ryska angreppskrigets inverkan på fastighetsmarknaden. Det var några av de ämnen som Newsecs representanter var med och diskuterade.

Dan Sandstedt, Head of Capital Markets på Newsec, ledde rundabordssamtalet ”Offices, Residential, Community Properties – Who Wants to Buy or Sell?”.

Till sin hjälp hade han en eminent samling panelister bestående av Carl-Johan Hugner, Head of Real Estate Investment Banking, Pareto Securities, Joakim Arvius, CEO, Pangea, Andrew Smith, Partner, Northern Horizon, Anton Friling, Vice President, BlackRock och Erik Gärdén, partner, Nordanö.

Under samtalet avhandlades bland annat intresset från utomnordiska investerare för den nordiska marknaden, vilka segment på marknaden som kan bli mest attraktiva, och hur välvilliga bankerna framöver kommer att vara för att finansiera affärer inom fastigheter.

Lyssna på samtalet här

Teknikens inverkan

Anders Jörnsköld, partner på Newsec, ledde ett samtal om hur teknik anammas och förändrar fastighetsbranschen. Vilka möjligheter ger ny teknik för verklig förändring när vi blickar framåt? Var sker de stora framstegen i branschen i dag? Vilka möjligheter ger ny teknik för verklig förändring när vi blickar framåt?

Deltog gjorde Tony Strand, Head of PropTech, Sensitive, Pelle Tunell, CEO, Plant Roger Tofft, CEO, PropTech Sweden.

Lyssna på hela samtalet här

Pandemi och krig

Ulrika Lindmark, Head of Valuation Newsec (bostäder/samhällsfastigheter), deltog i ett panelsamtal med titeln: ”Fastighetsmarknaden segment för segment”.
Pandemins inverkan på leveranskedjor, Rysslands angreppskrig i Ukraina och den påverkan på energimarknaden som detta medföljt var frågor som stod i fokus. Det blev en detaljerad fördjupning i fastighetsmarknadens olika segment och hur dessa påverkats av dessa händelser.

Samtalet leddes av Björn Rundström, chefredaktör, Fastighetsnytt och Byggindustrin Philip Wallin, reporter, Fastighetsnytt.

Förutom Ulrika Lindmark deltog Niclas Höglund, Head of Research, JLL (kontor/handel) Jenny Fält, Analysis and valuation, Croisette (industri/logistik).

Lyssna på hela samtalet här