Marknadsrapport logistik

Kartläggning av fastighetsdata på svenska logistikmarknaden

Halvårsrapport

Newsecs Marknadsrapport Logistik ger en unik möjlighet att följa utvecklingen, och att hålla sig uppdaterad om hur marknaden rör sig och vilka aktörer som är mest aktiva, på den svenska logistikfastighetsmarknaden. Rapporten vänder sig främst till fastighetsägare, bolag med inriktning på utvecklingsprojekt, fondbolag, banker och logistikpartners.

Denna rapport distribueras två gånger per år och pris lämnas på begäran

Rapporten ger möjligheter att få en samlad kartläggning av:

  • Hyresnivåer och vakanser gällande logistikfastigheter
  • Direktavkastningskrav
  • Pågående och nyligen färdigställda logistikprojekt
  • Utvecklingsområden
  • Logistiktransaktioner
  • Vakansnivåer för olika geografiska delområden

Kontaktperson

Kontaktperson

Ta del av samtliga Newsecs marknadsrapporter

besök vår webbportal