Projektledning, byggledning, projektadministration

Folksam

Newsec projektleder renoveringarna, från förhandling med hyresgäster, upphandling av entreprenören, underlag för investeringsbeslut, projektering och ekonomistyrning.

I beståndet i Skåne sker totalrenoveringar löpande i bostadsfastigheterna i takt med att hyresgäster som bor i lägenheter med standardhöjande potential flyttar ut. Renoveringarna rör ca 120 bostäder per år.

Bakgrund

Folksam är en av Sveriges största fastighetsägare med en stor andel bostads-fastigheter. Som ett led i förvaltningen av fastigheterna renoveras stora delar av Folksams bostadsfastigheter för framtiden för att erbjuda sina hyresgäster bostäder med god standard.

utmaning

En entreprenör handlas upp för att under 6 - 8 veckors tid totalrenovera en lägenhet. 

lösning och resultat

Newsec projektleder renoveringar i bostadsbeståndet i Malmö och Helsingborg. Q2 2020 utökades förtroendet och vi hanterar även total-renoveringar i Staffanstorp. Renoveringar görs löpande och rör sig om ca 120 lägenheter per år.

  • Sammanfattning Newsec renoverar löpande bostäder i kundens bestånd
  • Plats Malmö och Helsingborg
  • Kund Folksam
  • Status Pågående
  • Våra tjänster Projektledning, byggledning, projektadministration
Mikael Lockner Head of Project, Newsec Property Asset Management in Sweden +46 739 44 42 08