Vi ser till att du får rätt person med rätt kompetens

Rekrytering och interimslösningar

Bakgrund

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) grundades 2016 och har fokuserat på att bli det bästa nordiska fastighetsbolaget för bostäder och samhällsfastigheter. Newsec har flera samarbeten med SBB inom en rad tjänster, däribland rekrytering och interimslösningar. När SBB vände sig till Newsec för hjälp inom detta område under våren 2018, handlade det initialt om ett behov av att förstärka bolaget med HR-kompetens.

Utmaning

SBB behövde hjälp med att förstärka bolagets HR kompetens samt att tillsätta en interim HR-Chef.

Lösning och resultat

Med brett nätverk inom branschen och stor förståelse för SBBs behov kunde Newsec hitta en bra kandidat till den efterfrågade positionen. Rekryteringen av en interim HR-chef ledde till en fast tjänst hos SBB vilket visar på en perfekt matchning. Newsec har fått fortsatt förtroende och genomfört ytterligare en rekrytering av en förvaltare som utgår från Stockholmskontoret med fokus på att addera värde i befintligt fastighetsbestånd. 

  • Sammanfattning Newsec har hjälpt Samhällsbyggnadsbolaget med rekrytering och interimslösningar
  • Plats Stockholm
  • Kund Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
  • Status 2018
  • Våra tjänster Rekrytering och interimslösningar

Kontaktperson

Henrik Hemminger Head of Recruitment & Interim Solutions, Newsec Advisory in Sweden
Helena Salomonsson Area Manager, Newsec Advisory in Sweden +46 708 19 69 26