Fastighetsägare & Investerare

Kunder


Analys & Värdering

Newsec erbjuder ett brett utbud av analyser och värderingar. Med norra Europas största värderings- och analysenhet kan vi tillhandahålla  fastighetsvärderingar och analyser av alla typer av fastighetssegment. Våra värderare och analytiker har lång erfarenhet samt bred och djup kunskap om kommersiella fastigheter, bostadshyreshus, köpcentrum, industrier och specialfastigheter.

Läs mer
Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Transaktionsrådgivning

Till er som fastighetsägare och investerare erbjuder Newsec rådgivningstjänster inom fastighetstransaktioner, infrastruktur och energi samt finansiering. Newsecs erfarna transaktionsteam erbjuder rådgivningstjänster vid förvärv och försäljningar av enskilda fastigheter eller fastighetsbestånd. Tack vare god marknadskännedom och stort kontaktnät både nationellt och internationellt är vi er partner för en lyckad fastighetsaffär.

Läs mer
Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Uthyrning

Vårt uthyrningsteam fyller era vakanser. Genom en kvalitetssäkrad uthyrningsprocess i tre faser uppnår vi ert slutmål om en fullt uthyrd fastighet och ett ökat värde.

Läs mer
Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Förvaltning

Genom skräddarsydda lösningar och dedikerade team identifierar och möjliggör vi värdeskapande åtgärder för maximal värdeutveckling av era fastigheter. Vi arbetar med beprövade och strukturerade kvalitets- och miljöcertifierade processer vilket ger trygg och hållbar förvaltning.

Läs mer
Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Teknisk service & drift

Med skräddarsydda team, teknisk expertis och hög service kan vi tillhandahålla såväl enstaka tjänster till helhetsåtagande med funktionsansvar.

Läs mer
Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Rekrytering & Interimslösningar

Vi hjälper er som fastighetsaktör att rekrytera eller hyra in personal på kort eller lång sikt. Genom vår djupa branschkunskap, långa erfarenhet och breda kontaktnätverk förstår vi era kompetensbehov och kan förse er med rätt person på rätt plats.

Läs mer
Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Kommunikationsrådgivning

Newsec erbjuder strategisk kommunikationsrådgivning främst till fastighetsrelaterade bolag på den svenska marknaden. Erbjudandet fokuserar på kommunikationsdisciplinerna Investor Relations, Public Affairs och Corporate Communications.

Läs mer
Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.