Munksjögatan 12, Jönköping

Typ av lokal Lager, Industri, Kontor
Yta 2000 - 120000 m2
Adress Munksjögatan 12, 567 33 Jönköping
Tillträde Enligt överenskommelse

Om lokalen

I Vaggeryd Logistikpark, ca 20 minuter söder om Jönköping kommer det att uppföras ett antal logistikanläggningar med varierande lokalyta, 2 000-120 000kvm. Här finns möjligheter för varje ny hyresgäst att skapa en skräddarsydd lösning för både yta och funktion.

Centralt läge med närhet till hela södra Sverige.
Vaggeryd Logistikpark ligger i mitten av södra Sverige. Med direkt anslutning till E4 finns det en närhet till Sveriges tre största städer, inkluderat Köpenhamn och Oslo. Utöver lastbilstransporter finns även tillgång till järnväg för samtliga hyresgäster vilket ger en stor flexibilitet vid val av transportsätt.

**Maximal el- och fjärrvärmeförsörjning finns redan i området. Inga begränsningar när utnyttjandet ökar. Lämplig för data- och serverhallar.**

**Flera tillfartsvägar till området tryggar ett gott trafikflödet både till och från E4’an. Befintligt vägnät inom området skapar lätta anslutningsmöjligheter till de nya anläggningarna.**

**Järnvägsförbindelse finns redan i området och kan erbjudas alla hyresgäster. Detta är en stor fördel för hyresgäster som både nyttjar lastbils- och tågtrafik eller som planerar att göra så för miljövänliga in- och utleveranser.**

Kort info:
=========
Fastighetsarea: 240 000kvm
Byggnadsarea: Upp till 120 000kvm
Tillgänglig byggnadsarea: 2 000-120 000kvm
Kontors- och personalutrymmen: Enligt överenskommelse
Fri invändig takhöjd: Minst 10,3m upp till 30m
Golvbärighet: Enligt överenskommelse
Punktlast: Enligt överenskommelse
In- och utlastning: Enligt överenskommelse
Antal markportar: Enligt överenskommelse
Antal parkeringsplatser: Enligt överenskommelse
Skyltplats: Utmärkt skyltläge vid E4
Tillträde: 10-12 månader från att hyresavtal tecknas.

Hör av er för mer information och underlag.

Kommunikation

Direkt anslutning till E4

Omgivning

Jönköping är sedan tidigare känt som en utav Sveriges bäst belägna orter ur ett logistiskt perspektiv, där man inom 40 mils radie når 80 procent av Sveriges befolkning.
I ett Skandinavien som expanderar är Jönköping ett viktigt nav när det gäller transport, logistik och näringsliv. Det finns en Europaväg (E4) som passerar genom staden liksom Riksväg 40 som förbinder östkust med västkust. I kombination med flygplatsen, Jönköping Airport, kommer den planerade sträckningen av Götalands- och Europabanan att öka Jönköpings betydelse ännu mer.

Vaggeryd Logistikpark erbjuder stora etableringsmöjligheter som i dagsläget inte går att hitta någon annanstans i Jönköping. I Vaggeryd har flera nationella och internationella lager- logistik- och e-handelsföretag valt att etablera sig under 2022.

I Skillingaryd, 2 kilometer från Vaggeryd Logistikpark, finns Båramo kombiterminal som fr.o.m. december 2020 ingår i EU:s järnvägsgodskorrridor SCANMED som sträcker sig från Oslo och Stockholm ner till Palermo genom Europa.

Skicka ett meddelande

Newsecs integritetspolicy

Kontaktperson