Vidtagna åtgärder med anledning till Coronaviruset

Bostadshyresgäst

Folkhälsomyndigheten har infört lokala restriktioner i delar av Sverige. På vissa orter innebär det att man ska minimera sina kontakter endast till de som bor i det egna hushållet. Vi ber dig som hyresgäst att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer och avvakta med din serviceanmälan om den inte är av akut karaktär.

Med anledning av utbredningen av Coronaviruset har vi på Newsec vidtagit extra försiktighetsåtgärder för dig som hyresgäst och våra medarbetares säkerhet:

  • Medarbetare hos Newsec som har någon av ovannämnda symptom eller varit på resa utomlands ombeds att stanna hemma under 14 dagar för att förhindra eventuell smittspridning.
  • Hyresgäster som har ovannämnda symptom eller har rest utomlands under de senaste 14 dagarna ber vi avvakta med icke akuta serviceanmälningar och att besöka våra kontor.
  • I samtliga allmänna utrymmen ute i husen har vi utökat städningen med fokus på kontaktytor.

Är din serviceanmälan akut (ex. vattenläcka) ska du självklart rapportera denna. Vänligen informera oss om eventuell smittorisk så att vi kan vidta lämpliga åtgärder.

Newsec följer noggrant utvecklingen och kommer löpande att uppdatera vilka åtgärder som kan komma att påverka dig som hyresgäst. I dagsläget är inte vår verksamhet påverkad men om den skulle bli det ber vi om din förståelse då vi kommer att agera för din och våra medarbetare säkerhet.

Har ni ett problem i er fastighet eller lokal?

Här gör du din serviceanmälan