Newcap Properties

Mellersta Sverige


Uppdragsbeskrivning

Newsec har mandat att genomföra en process avseende försäljning av en industri- och kontorsfastighet med stor utvecklingspotential i stark regionstad i mellersta Sverige. Affären bedöms vara genomförd kvartal 2, 2016.

Snabb fakta

Kund: Newcap Properties AB
Geografi: Mellersta Sverige
År: 2016
Köpeskilling: Pågående

Liknande Referenscase