Bygg-Fast

Skaraborg


Uppdragsbeskrivning

Newsec agerade rådgivare åt Bygg-Fast i en försäljning av en geografiskt väl samlad bostadsportfölj innehållande totalt 711 lägenheter i Skara, Falköping och Tidaholm. Fastigheterna är centralt belägna med viss inslag av butikslokaler i bottenplan. Köpare var Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

Snabb Fakta

Kund: Bygg-Fast
Geografi: Skaraborg
År: 2016
Köpeskilling: Konfidentiellt

Liknande Referenscase