Högsbo

Göteborg


Uppdragsbeskrivning

Newsec var rådgivare åt Ernst Mårtensson Byggnads AB vid försäljningen av ett hyreshus beläget på Marklandsgatan i stadsdelen Högsbo, Göteborg. Byggnaden uppfördes 1961 och bestod av 93 bostadslägenheter och 13 lokaler.

Snabb Fakta

Kund: Ernst Mårtensson Byggnads AB
Geografi: Västra Göteborg
År: 2016
Köpeskilling: Konfidentiellt

Liknande Referenscase