Inom Vallgraven 66:4

Göteborg


Sammafattning

Newsec Investment var transaktionsrådgivare åt Fulcrum AB vid försäljningen av en bostadsfastighet belägen Inom Vallgraven- Otterhällan, i centrala Göteborg. Fastighetens total uthyrningsbar area uppgår till 2 296 kvm och består av enbart bostäder. Köpare var Bostadsrättsföreningen.

Snabba fakta

Kund: Fulcrum
Geografi: Göteborg
År: 2015
Köpeskilling: 101 Mkr

Liknande Referenscase