Kungsbacka

Göteborg


Uppdragsbeskrivning

Newsecvar säljarens rådgivare i affären som omfattar en  uthyrningsbar area om ca 45 000 kvm med lager- och logistikytor samt tillhörande kontor. Den största hyresgästen är Santa Maria som tecknat ett långt avtal. 

Snabb fakta

Kund: FastLogik AB
Geografi: Kungsbacka
År: 2016
Köpeskilling: konfidentiellt

Liknande Referenscase