LKAB

Bedömning framtida marknadsvärden


Sammanfattning

Syftet med uppdraget var att göra en bedömning av framtida marknadsvärden på nyproducerade bostadsrätter i Kiruna och Gällivare/ Malmberget.

Analys och leverans omfattade följande:
- Sammanställning och analys av befintliga bostadsrättspriser i Kiruna och Gällivare
- Analys av byggkostnader för bostadsrätter i de aktuella områdena
- Uppräkning av prisnivåer för bostadsrätter till 2019 års prisnivåe
- Exploateringsanalys för aktuella områden
- Betalningsvilja nyproducerade bostadsrätter
- Lånebild vid nyproduktion
- Utredning tillkommande kostnader
- Undersökning av markpriser

 

Snabba fakta

Kund: LKAB
År: 2015 
Fokus för uppdraget: Bedömning av framtida marknadsvärden för nyproducerade bostadsrätter

Liknande Referenscase