Redito

Referenskund


Sammanfattning

Newsec förvaltar sedan 2014 Trophi Fastighets AB på uppdrag av Redito. Förvaltningsavtalet innefattar kontraktsförvaltning, teknisk förvaltning, uthyrning samt konsolidering av fastighetsbeståndet i Finland.

Uppdraget omfattar cirka 170 fastigheter och har en yta om cirka 400 000 kvm. Fastigheterna är i huvudsak belägna i Mälardalen samt sydvästra Sverige.

Fastighetsbeståndet omfattar främst livsmedelsbutiker med ICA, Coop, Axfood och City Gross som hyresgäster.

Snabba fakta

Kund: Redito
Förvaltningsuppdrag sedan: 2014
Typ av fastigheter: Handel
Area: ca 400.000 kvadratmeter
Uppdraget omfattar: Sverige

 

Liknande Referenscase