Bostadsportfölj

Regionstäder


Sammanfattning

Newsec rådgav AB Hanso vid avyttrandet av et väletablerat familjebestånd av hyresfastigheter om ca 17 000 kvm beläget i Linköping, Motala och Helsingborg.

Snabba fakta

Kund: AB Hanso
Geografi: Centrala Linköping, Helsingborg och Motala
År: 2013
Köpeskilling: Ej officiell

Liknande Referenscase