Rudebäck

Göteborgs innerstad


Uppdragsbeskrivning

Newsec rådgivare åt Fulcrum AB i försäljning av två centralt belägna bostadsfastigheter samt en skolfastighet. Bostadsfastigheterna förvärvades av bostadsrättsföreningarna i respektive hus och den prestigefyllda skolfastigheten i centrala Göteborg förvärvades av en privatperson. 

Snabb Fakta

Kund: Fulcrum AB
Geografi: Göteborgs innerstad
År: 2016
Köpeskilling: Konfidentiellt

Liknande Referenscase