Södercentrum 7

Kungsbacka


Sammanfattning

Newsec Investment genomförde transaktionen av en nyproducerad bostadsfastighet i centrala Kungsbacka med en uthyrningsbar yta om 6000 kvm. Newsec anpassade och riktade marknadsföringen mot både privata fastighetsbolag och institutionella investerare. Det var ett stort intresse och resulterade i ett lyckat avslut.

Snabba fakta

Kund: Järngrinden m.fl.
Geografi: Kungsbacka
År: 2015
Köpeskilling: ej officiellt

Liknande Referenscase