Stockholms stad

strategi fastighetsutveckling


Uppdragsbeskrivning

Syftet med arbetet var att se över strategin för utvecklingen av en utav stadens fastigheter.

Analysen och leveranser omfattande följande:
- Strategi för hantering av avtal
- Marknadshyror och jämförelseobjekt
- Strategi för ersättningslokaler
- Behovsanalys kultur- och kontorslokaler i Stockholm
- Övergripande strategi kring vägen framåt för Stockholms stad

Snabba fakta

Kund: Stockholms stad
År: 2015
Uppdrag: Strategi fastighetsutveckling

Liknande Referenscase