Vår värdegrund

Passion för kollegor och kunder

”Passion för kollegor och kunder” definierar vår filosofi och vårt beteende mot varandra och våra kunder. En god företagskultur behöver en uppsättning underliggande värderingar.

Please accept marketing-cookies to watch this video.
Excellens Viljan och förmågan att leverera lösningar och tjänster av högsta kvalitet – som överträffar såväl kundens högsta förväntningar som konkurrenternas yttersta förmåga.
Integritet Förmågan att säkerställa att varje kunds integritet upprätthålls till 100%, att varje uppdrag genomförs med kundens bästa för ögonen – att alltid arbeta med hög affärsetik och moral.
Innovation Viljan och förmågan att söka, hitta och pröva nya lösningar, att leda utvecklingen av nya tjänster och erbjudanden – att våga agera otraditionellt.

Våra medarbetare är hjärtat I vår verksamhet

Newsec älskar städer och vill därför bidra till ett mer hållbart samhälle där vi som organisation, medarbetare och samarbetspartner tar vårt ansvar. Med vår värdegrund ”passion för kollegor och kunder” tror vi på nära samarbeten där vi tillsammans kan driva ett mer effektivt hållbarhetsarbete. Genom miljömässigt, ekonomiskt och socialt arbete hoppas vi inte bara kunna göra ett positivt avtryck i samhället utan även inspirera andra.

Social hållbarhet

Newsec utgår från en grundsyn om alla människors lika värde. Vi värnar därför om ett arbetsklimat som kännetecknas av respekt och förståelse för andra människor. Förutom att se till våra medarbetares bästa arbetar vi med samhällsinsatser som ger synergier i vår verksamhet.

Great Place to Work

Eftersom våra medarbetare utgör hjärtat i vår verksamhet vill vi försäkra oss om att de trivs. Därför mäter vi varje år medarbetarnöjdhet i samarbete med den fristående organisationen Great Place to Work. Vi vill att Newsec ska upplevas som en rolig och utvecklande arbetsplats där det finns förutsättningar att prestera och leverera. Genom att delta i Great Place to Work kan vi jämföra oss med de bästa kunskapsföretagen på den svenska marknaden, oavsett bransch.

Sedan 2010 har Newsec rankats på Great Place to Works lista över Sveriges bästa arbetsplatser i kategorin stora organisationer.

Just Arrived

Just Arrived är en organisation som sammanför nyanlända med svenska företag. Organisationen hjälper Newsec med ytterligare personal inom verksamheten för teknisk service och drift.

Hermods

Newsec har ett samarbete med Hermods distansutbildningar där vi ansvarar för kursdeltagarnas praktiska del. Det betyder att deltagarna i programmet tilldelas en jobbmentor och praktiserar hos oss under ett år samtidigt som de studerar på 20%.

Miljömässig hållbarhet

På Newsec är vi medvetna om och respekterar naturens begränsningar och arbetar ständigt för att minimera vår miljöbelastning och resursanvändning. Vi jobbar målinriktat för att minska energianvändning och driftoptimera de fastigheter vi förvaltar samt för att tillsammans med våra kunder ändra brukarbeteende och välja hållbara material. Även de små sakerna är viktiga, som att vi källsorterar, ersätter resor med videomöten, erbjuder medarbetare cyklar, elbilar eller kollektivtrafikkort för transport till och från möten för att minska vår miljöpåverkan. Genom mätbara mål, nyckeltal och kontinuerlig uppföljning arbetar vi proaktivt med åtgärder för att ständigt förbättra vårt miljöarbete.

Newsecs svenska förvaltningsverksamhet är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001:2015/ISO14001:2015.

Ekonomisk hållbarhet

Med tydlig redovisning och rak kommunikation förhåller vi oss till en transparent utgångspunkt för att upprätthålla långsiktiga relationer med våra intressenter. Alla medarbetare inom Newsec ska gemensamt verka för att skapa förtroende för vår verksamhet samt motverka mutor, bestickning och korruption. Newsec har tydliga interna riktlinjer inom antikorruption för att garantera att vi alla följer samma etiska kompass.

Visselblåsning

Vi strävar efter att uppfylla den högsta standarden av trygghet och etik bland våra medarbetare och erbjuder därför ett system för anonym rapportering av oegentligheter. För att underlätta visselblåsning kan medarbetare använda en extern rapporteringskanal som exempelvis berör vetskap om mutor, insiderbrott, diskriminering eller generellt olämpligt beteende.

Visselblåsning på Newsec