våra tjänster


Analys & värdering

Newsec har norra Europas främsta specialister inom analys och värdering, genom lång erfarenhet och kunskap av fastighetsbranschen kombinerat med stor förståelse för de bakomliggande drivkrafterna. Vi kan därför erbjuda träffsäkra analyser och väl bedömda värderingar med stor precision. Våra analytiker är specialister på att prognostisera framtida avkastning eller hyresutveckling för olika typer av lokaler och delmarknader.

Fastighetsägare & Investerare
Till er som fastighetsägare och investerare kan vi erbjuda marknadens mest träffsäkra analyser och värderingar. Våra analytiker är specialister på att prognostisera framtida utveckling och hur detta kommer att påverka fastighetsbranschen. 
Läs mer >

Företag
Newsec erbjuder marknadens mest träffsäkra analyser och väl bedömda värderingar med stor precision. Våra analytiker är specialister på att prognostisera framtida utveckling och hur detta kommer att påverka fastighetsbranschen. 
Läs mer >

Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Transaktionsrådgivning

Newsecs erfarna transaktionsteam, som är störst på transaktioner inom flera segment, erbjuder rådgivningstjänster till er som fastighetsägare och investerare vid förvärv och försäljningar av enskilda fastigheter eller bestånd. Vi skapar värde genom att erbjuda den djupaste marknadskunskapen och ett stort kontaktnät såväl nationellt som internationellt. Vårt gedigna kontaktnät, vår strukturerade databas och höga kontinuerliga mötesfrekvens ger oss en unik position att nå hela den relevanta marknaden i varje transaktion.

Fastighetsägare & investerare
Till er som fastighetsägare och investerare kan vi erbjuda rådgivningstjänster inom fastighetstransaktioner, infrastruktur och energi samt finansieringsmarknad.
Läs mer >

Företag
Till er som företag kan Newsec erbjuda analys och rådgivningstjänster inom fastighetstransaktioner, infrastruktur och energi samt finansieringsmarknad. 
Läs mer >

Bostadsrättsföreningar
Ombildning till bostadsrätt är ofta en komplicerad process i många steg.Vi på Newsec har all kompetens och erfarenhet som krävs för att en ombildning skall löpa smidigt
Läs mer >

Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Corporate Solutions

Newsec erbjuder er som hyresgäst eller företag all typ av rådgivning kopplat till era fastighets- och lokalfrågor.
Genom ett helhetsperspektiv från analys till genomförande går Newsec igenom er nuvarande position och tar fram en strategi som möter er verksamhets behov.

Hyresgäster & Företag
Till er som är hyresgäster och företag kan vi erbjuda tjänster inom hyresgästrådgivning.
Läs mer >

Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Uthyrning

Genom Newsecs breda kontaktnät, starka varumärke, höga marknadsnärvaro samt stora flöde kan vi erbjuda marknadens bästa uthyrningstjänst. I vår egenskap av fastighetsrådgivare med goda relationer med marknadens olika aktörer får ni tillgång till ett brett perspektiv och ett expertteam som arbetar strategiskt för att skapa de bästa förutsättningarna för uthyrning av era lokaler inom kontor, handel, industri, logistik eller samhällsfastigheter.

Fastighetsägare & Investerare
Låt vårt uthyrningsteam fylla era vakanser. Genom en kvalitetssäkrad uthyrningsprocess om tre faser uppnår vi ert slutmål om en fullt uthyrd fastighet och ett ökat värde. 
Läs mer >

Företag
Newsec erbjuder all typ av hyresgästrådgivning.
Vårt erbjudande inkluderar bland annat lokalstrategi, nyetablering och omförhandling av hyreskontrakt samt analyser av hyresmarknadens utveckling och framtida lägen.
Läs mer >

Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Förvaltning

Newsec är Sveriges ledande förvaltare. Med landets största team av specialister inom förvaltningssegmentet erbjuder vi proaktiv förvaltning och förädling av fastigheter med fokus på värdeutveckling, ökad direktavkastning, nöjda hyresgäster och bättre miljö. Vi kan förse er med kommersiell förvaltning, , teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning, strategisk fastighetsutveckling samt drift- och skötseltjänster.

Fastighetsägare & Investerare 
Genom skräddarsydda lösningar och dedikerade team identifierar och möjliggör vi värdeskapande åtgärder för maximal värdeutveckling av era fastigheter. Vi arbetar proaktivt med beprövade och strukturerade kvalitets- och miljöcertifierade processer vilket ger trygg och säker förvaltning. 
Läs mer >

Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Teknisk service & drift

Newsec erbjuder branschens mest högkvalitativa fastighetsdrift samtidigt som vi bygger vår affär på total öppenhet och transparens. Med detta synsätt kan vi fokusera på att göra rätt saker för er till lägsta möjliga totalkostnad.

Fastighetsägare & Investerare
Med skräddarsydda team, teknisk expertis och bästa möjliga service tillhandahåller vi såväl enstaka tjänster som helhetsåtagande med funktionsansvar.
Läs mer >

 

Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Rekrytering & Interimlösningar

Är ni i behov av personal med rätt spetskompetens inom fastighetsbranschen? Newsec hjälper er att hitta de bästa resurserna marknaden har att erbjuda. Vi tillhandahåller rekrytering och interimslösningar i samtliga yrkeskategorier inom fastighetsbranschen och hjälper er att anställa rätt person, oavsett vem ni söker.

Uppdragsgivare
Vi hjälper er som fastighetsaktör att rekrytera eller hyra in personal på kort eller lång sikt. Genom vår djupa branschkunskap, långa erfarenhet och vårt breda kontaktnätverk förstår vi era kompetensbehov och kan förse er med rätt person på rätt plats.
Läs mer >

Kandidater
Med vår långa erfarenhet och breda kontaktnät har vi möjlighet att erbjuda ett stort utbud av spännande tjänster inom fastighetsbranschen. 
Se lediga tjänster >

Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Kommunikationsrådgivning

Newsec erbjuder strategisk kommunikationsrådgivning främst till fastighetsrelaterade bolag på den svenska marknaden. Erbjudandet fokuserar på kommunikationsdisciplinerna Investor Relations, Public Affairs och Corporate Communications.
Läs mer >

Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Referenser