Förvaltning

Fastighetsägare & Investerare


Kommersiell förvaltning

Med spetskompetens inom kommersiell förvaltning hjälper vi er att skapa lönsamhet i era fastigheter. Som strategisk partner fyller vi eventuella vakanser, hanterar omförhandlingar, identifierar eventuella utvecklingsmöjligheter samt säkerställer att ni har nöjda hyresgäster, alltid med era fastigheters värdeutveckling i åtanke.

Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Teknisk förvaltning

Vi uppnår och upprätthåller rätt teknisk standard för er fastighet till rätt kostnad samt säkerställer att lagar och förordningar efterföljs. Genom strukturerade underhållsplaner håller vi fastigheten i skick till förutsägbar kostnad. Drifttjänster upphandlas genom kostnadseffektiva serviceavtal. Vi analyserar även fastighetens energiförbrukning samt identifierar och genomför energioptimerande åtgärder. Lagar och regler som påverkar fastighetsägarens ansvar bevakas, myndighetskontroller planeras och genomförs, och avvikelser avhjälps.

Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Ekonomisk förvaltning

Med ett expertteam om närmare 100 personer inom ekonomisk förvaltning erbjuder vi er kvalitetscertifierade processer, kompetent och pålitlig service samt professionella och skräddarsydda rapporter – allt med hög leveranssäkerhet. Vi har ett kundanpassat erbjudande och tillhandahåller bland annat löpande redovisning och konsolidering, legal- och verksamhetsrapportering, IFRS-rapportering, rådgivning och stöd när ni gör förvärv/försäljning av bolag och fastigheter. Allt med den trygghet ni efterfrågar.

Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Strategisk fastighetsutveckling

Newsecs gedigna branscherfarenhet gör att vi kan se fastighetsförvaltning i ett bredare perspektiv, oavsett om det avser handel, kontor, industrifastigheter eller bostäder. Tillsammans med er identifierar och paketerar vi lösningar för de utmaningar och mål som ni har. Oavsett projektets storlek tar vi ett helhetsansvar från koncept till genomförande. Vi bygger ett team som utifrån behov omfattar fastighetsutveckling, strategisk retailrådgivning och uthyrning - vid behov samarbetar vi dessutom med extern kompetens. Genom styrning, kontroll och kostnadsmedvetenhet i projekten bidrar vi till värdeutveckling i era fastigheter.

Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Newsec Retail System

Newsec Retail System ger er som fastighetsägare av köpcentrum och handelsfastigheter en tydlig bild av hur såväl hela köpcentrum som enskilda hyresgäster presterar.

Utifrån aktuell hyresinformation, omsättnings- och besöksstatistik samt branschdata möjliggör Newsec Retail System skarpa analyser som ökar förståelsen för er affär. Var finns utvecklingspotentialen? Behöver åtgärder vidtas?

Klicka på filmen nedan för att lära känna Newsec Retail System på 90 sekunder!

Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Referenser