Teknisk service
& drift

Fastighetsägare & Investerare


Skötsel

Kontinuerlig tillsyn och skötsel är en av kärnfaktorerna för att hålla en fastighet i rätt skick och med nöjda hyresgäster.
Våra drifttekniker och fastighetsskötare säkerställer att eventuella fel i er fastighet snabbt upptäcks och avhjälps innan de skapar missnöjda hyresgäster eller omfattande skador med stora kostnader som följd. Vid behov av större insatser eller specialistkompetens upphandlas dessa i samråd med förvaltningen utan påslag eller dolda kostnader.

Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Driftoptimering

Moderna fastighetsinstallationer möjliggör bra klimat till mycket låg energiförbrukning, men kräver tillsyn och optimering för att fungera väl under fastighetens livscykel. Våra kunniga drifttekniker bevakar och justerar era installationer för att uppnå nöjdare hyresgäster och lägre driftkostnader för er.

Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Serviceanmälan

Enkel och tillgänglig serviceanmälan samt snabb återkoppling är några av de viktigaste faktorerna för hög hyresgästnöjdhet. Anmälan om eventuella fel i er fastighet kan enkelt göras via telefon eller genom vår webportal. Ärenden prioriteras i vår driftledningscentral och serviceordrar distribueras till våra fastighetskötare och drifttekniker för åtgärd. Återkoppling till hyresgäst görs omgående med uppskattad åtgärdstid samt när felet är avhjälpt. Som anmälare eller som fastighetsägare kan ni följa ärenden i realtid genom inloggning vår webportal. Som fastighetsägare har ni dessutom tillgång till statistik som kan skräddarsys efter behov.

Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Hyresgästvård

Våra serviceinriktade fastighetsskötare har kontinuerlig kontakt med era hyresgäster, och fungerar i mångt och mycket som ert ansikte utåt. Genom att ta sig tid för hyresgästerna, förstå och lösa deras problem kan vi bidra till en hög hyresgästnöjdhet. Ofta kan vi även fånga upp förändrade lokalbehov i ett tidigt skede, vilket kan skapa nya affärsmöjligheter.

Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Referenser