Transaktions-
rådgivning


Fastighetstransaktioner

Newsecs erfarna transaktionsteam erbjuder strategiska rådgivningstjänster till er inför och vid förvärv samt vid försäljningar av ert fastighetsbestånd. Inför eventuella transaktioner utreder vi på djupet om det är mest fördelaktigt för er verksamhet att äga eller hyra fastigheter. Väl i transaktionsskedet kan vi vara er partner under hela investeringscykeln tack vare god marknadskännedom och stort kontaktnät både nationellt och internationellt, Newsecs lokala, regionala och internationella köpdatabas skapar värde för er. Väljer ni Newsec som samarbetspartner lägger ni grunden för en effektiv och lyckad fastighetsaffär, oavsett om ni ska köpa eller sälja.

Flertalet av våra större fastigheter till försäljning och mer komplexa projekt visas inte på vår hemsida. Vänligen kontakta oss för mer information kring dessa.

Kontakt Fastighetstransaktioner
Dan Sandstedt 
0708 24 40 94
dan.sandstedt@newsec.se

Vissa av våra fastigheter annonseras ut, se de aktuella objekten här >

För mer information kring annonserade objekt, se personer nedan:

Kontakt Väst- och Sydsverige 
Mattias Andersson  
0705 24 18 89
mattias.andersson@newsec.se

Kontakt mellansverige 
Anders Jörnsköld 
0708 24 40 10
anders.jornskold@newsec.se

John Eriksson
079 074 10 25
john.eriksson@newsec.se

Läs mer om transaktioner för Bostadsrättsföreningar >

Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Infrastruktur & Energi

Newsec är sedan 2007 en ledande transaktionsrådgivare inom infrastruktur och energi med 22 genomförda transaktioner och löpande strategiuppdrag gentemot styrelsenivå. Fokus har primärt varit på kapitalanskaffningar till onoterade bolag, joint ventures och större försäljningar eller förvärv av bolag och vindkraftparker i olika utvecklingsskeden. Newsec har ett omfattande internationellt investerarnätverk av elbolag, oberoende kraftproducenter, finansiella investerare och stora elförbrukare. Newsec har för den nordiska marknaden idag en unik kombination av finansiell och industriell kompetens samt referens av genomförda affärer.

Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Finansieringsmarknad

Newsec erbjuder rådgivning inom finansieringsmarknad genom ett brett spektra av produkter. Vi kan hjälpa er med allt från senior bank- och obligationsfinansiering till juniora produkter och mezzaninelån samt andra finansieringstyper så som olika working capital lösningar.

Newsecs mål är att bidra till finansieringsupplägg som skapar ett stort mervärde där vi hjälper våra kunder ur flera perspektiv, dels genom att se över befintlig finansieringsstruktur och dels att bistå vid förvärvsfinansiering. Vi anser att det är viktigt att se till helheten där räntemarginal är en komponent men också hur covenanter struktureras, hur amortering läggs upp, var lån läggs i strukturen och hur eventuella säkerheter ställs, allt för att maximera nyttan och smidigheten för våra kunder, både på kort och lång sikt. Väljer ni Newsec kommer ni samarbeta med ett team som har gedigen erfarenhet av finansieringsfrågor och därtill av Newsec få förslag på vilka jurister och vid behov andra rådgivare som adderar mest värde till varje enskild affär.

Kontakta mig
Vill du bli kontaktad?
x

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Referenser

Kontakta oss

Vi kontaktar dig

Ange din kontaktinformation nedan så hör vi av oss snarast möjligast.