• Vårt erbjudande
  • Insights
  • Karriär
  • Press & nyheter
  • Om oss

Digitalisering, vägen mot hållbarhet i fastighetsbranschen?

Förhållandet mellan digitalisering och hållbarhet är en ny utmaning för många fastighetsägare. Newsecs Christoffer Börjesson utforskar några dimensioner på temat.

15 SEPTEMBER 2023

 ▪ 6 Min lästid

Dela

Tags

Att minska betydande klimatavtryck, dämpa skenande elkostnaderna, hantera möjlig elbrist, energieffektivitet och rapporteringskrav för olika certifieringar. Detta är några av de utmaningar som fastighetssektorn står inför idag.

Men med skräddarsydda planer kan fastighetsägare minska energianvändningen och kostnaderna och samtidigt minska sin klimatpåverkan. Samma planer kan också bidra till att göra dem mer lönsamma och attraktiva för investerare och få grön finansiering.

- Vi inser att hållbarhet som görs på rätt sätt kan vara en lönsam affär. Vårt arbete för olika kunder bidrar till att göra dem mer klimatvänliga samt energi- och kostnadseffektiva, vilket har en positiv inverkan på fastighetsvärdena, säger Christoffer Börjesson, ansvarig för Digital Accelerator på Newsec.

Vilka åtgärder kan kunderna vidta för att minska sina utsläpp?

- I stora ROT-projekt, som ibland är ett nödvändigt ont, är det viktigt att arbeta med nya processer och leverantörer, i samarbete med kunderna, för att minska koldioxidutsläppen så mycket som möjligt. I den dagliga verksamheten handlar det om att arbeta med gröna energiavtal, med lägre CO2-avtryck. Genom att hantera energiprojekt kan vi utveckla en rad lösningar för effektivitet och optimering. Vi mäter, analyserar och minskar energiförbrukning och klimatavtryck. Vi arbetar också med lösningar för lokalt producerad energi.

Vi mäter, analyserar och minskar energiförbrukning och klimatavtryck

Kan ni lova era kunder att ökad energieffektivitet också minskar deras energikostnader?

- Om kunderna investerar i den digitala infrastruktur som vi rekommenderar, vilket gör att de kan mäta och analysera, vet vi bättre vilken användning som driver kostnader. Med hjälp av den informationen kan vi föreslå aktiviteter för att minska energiförbrukningen och sänka kostnader som riskerar att skena iväg. Dessutom har energikostnaderna ökat kraftigt under de senaste två åren, vilket ger effektiv användning en ännu större besparingspotential.

Kan man komma runt de stigande energipriserna?

- Vi ser det ur ett helhetsperspektiv hos kunden. Vem betalar för energin? Hur kan en fastighetsägare skapa affärer kring egen produktion och lagring, för att i vissa fall också bli en producent av energi åt sina hyresgäster? Allt för att minska kostnaderna och skapa incitament för grön energi. En stor del av detta är ett nära samarbete med användare och hyresgäster, för att säkerställa att de också är med och bidrar till att minska energikostnaderna.

Vad har kunderna att vinna på en mer digital förvaltning?

- Om en fastighetsägare har ett digitalt bestånd, det vill säga digital teknik och infrastruktur som mäter hur fastigheten presterar inom vattenanvändning, värme, klimat, ventilation, nyttjandegrad och så vidare, ger det insikter som gör det möjligt att arbeta med de kostnader eller användningsmönster som har störst påverkan på deras mål. Digital teknik i en fastighet, tillsammans med en tydlig förvaltningsplan, gör att fler felsökningar kan göras centralt. Man kan vara tydlig med sina prioriteringar och rikta åtgärder där de ger störst effekt.

För att nämna några exempel: sensorer i avfallshanteringen, för att optimera sophämtningsfrekvensen, mätning och data för att hålla nere värme eller kyla, alternativt hålla lampor släckta när ingen behöver belysning. I en uppkopplad fastighet kan styrning dessutom ske på distans, vilket minskar administration och transporter till och från fastigheten. Och sparad tid innebär naturligtvis sparade kostnader. Effektiv användning av utrymme och resurser, mindre behov av transporter och ett minskat koldioxidavtryck är några av de vinster som kan uppnås genom digital förvaltning.

Digitalisering kan vara en betydande investering, åtminstone initialt. Hur tänker fastighetsägare kring detta?

- Om man vänder på det: att arbeta med ökad rapportering, få insikt om vad som driver kostnader och energianvändning, kunna vara en del av energisystemet och påverka inomhusklimatet - hur kan en fastighetsägare göra det utan digital teknik? Digitalisering kräver naturligtvis investeringar, men det behöver inte nödvändigtvis bara innebära höga kostnader. Mer datadrivna fastigheter möjliggör insikter som hjälper till att prioritera. Då kan du ta itu med de saker som har störst inverkan på kostnaderna och hyresgästernas upplevelse, och snabbt se avkastningen på de här investeringarna.

Digitalisering för att bli mer hållbar - några viktiga punkter

  • Röd tråd – kom överens om en strategi och arbeta utifrån ett övergripande företagsperspektiv.
  • Infrastruktur – installera teknisk mätinfrastruktur i fastigheterna så att du mäter korrekt utifrån din plan och dina mål.
  • Var redo – ha tydliga planerings- och mätinstruktioner för fastigheten färdiga, för att veta vilka mätpunkter och mätare som kan kontrolleras av berörda myndigheter, men också för olika insikter, rapportering eller uppföljning.
  • Follow the money – Koppla ihop tekniska mätdata med ekonomiska data för att skapa en överblick över vad som ligger bakom de största kostnaderna och hur de kommer att utvecklas över tid.

En text på samma tema publicerades i FörvaltarForum.

Senaste artiklarna

Få de senaste insikterna direkt i din inbox

Anmäl dig för att få nyheter och relevanta insikter från Newsec (på engelska). Vi kommer inte höra av oss mer än nödvändigt.