• Vårt erbjudande
  • Insights
  • Karriär
  • Press & nyheter
  • Om oss

Hur Newsec gör skillnad

Minska utsläpp

Byggnader står för nästan 40 procent av de globala koldioxidutsläppen. Fastighetsbranschen har en viktig roll att spela för att minska denna andel. Som den största rådgivaren och förvaltaren i norra Europa bidrar vi till att omvandla fastigheter från en utmaning till en lösning.

Drivande i omställningen till förnybar energi

Vi är också strategisk rådgivare i inte mindre än en tredjedel av transaktionerna inom förnybar energi på de nordiska och baltiska marknaderna (2022), vilket gör oss till en katalysator för den pågående energiomställningen.

Att förvalta de mest värdefulla tillgångarna

Fastigheter är världens största tillgångsslag och epicentrum för en stor del av samhällets ekonomiska utveckling. Många fastigheter är byggda för att hålla i ett sekel – om inte längre – men det kräver omsorg och utveckling, inte minst för att säkerställa dem ur hållbarhetsperspektiv. Vi arbetar långsiktigt i alla våra förvaltningsuppdrag.

Omsorg om människor

Människan tillbringar i genomsnitt cirka 90 procent av dygnets timmar inomhus, i byggnader. Hon förväntar sig att moderna hem, arbetsplatser och handelsplatser ska erbjuda upplevelser som bidrar till ett berikade och tillfredsställande liv. Hon förväntar sig också en stadsmiljö som är säker, bekväm och inspirerande - vilket är anledningen till att Newsec är engagerat i digitaliseringen av fastighetsbranschen och vill spela en nyckelroll i stadsutveckling.

Megatrender

Newsec vill bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Därför bevakar vi både befintliga och framväxande megatrender. Vi analyserar och tolkar hur dessa trender påverkar samhället, våra kunder och oss själva.

Urbanisering

Städer utgör cirka 3 procent av jordens yta, men inhyser mer än hälften av världens befolkning. De står för cirka 75 procent av den globala energiförbrukningen (och 80 procent av koldioxidutsläppen). Detta driver efterfrågan på hållbara lösningar inom energi, infrastruktur, byggnader och resurser.

Världens stadsområden är också skådeplatser för utmaningar för människor och samhällen när det gäller hälsa, säkerhet och allmänt välbefinnande. Detta medför både skyldigheter och möjligheter för privata och offentliga aktörer, så att städer blir platser där människor kan leva och trivas.

Digitalisering

Fler och fler av samhällets nyckelfunktioner inom mobilitet, tillverkning, kommunikation och boende digitaliseras, vilket leder till enorma förändringar. Vi ser att digitaliseringen möjliggör nya affärsmodeller, förbättrar effektiviteten och skapar nya möjligheter för tillväxt och innovation.

Digitaliseringen är inte minst en viktig komponent i övergången till ett mer miljömässigt hållbart samhälle, både genom att möjliggöra elektrifiering och genom att använda data och teknik för bättre och mer effektiva processer.

Klimatförändringar och resursbrist

Människan måste hantera risker kopplade till klimatförändringar, resursbrist, minskad biologisk mångfald och samhällsförändringar och samtidigt skapa verkligt och långsiktigt värde för företag.

Fastighetsbranschen måste fatta praktiska beslut och ha modet att omdefiniera och tänka bortom branschen som vi känner den idag, för att kunna hantera den gröna omställningen.

Morgondagens stora utmaningar, som klimatförändringarna, kommer att vinnas eller förloras i städerna.

Professor Carlo Ratti, MIT