• Vårt erbjudande
  • Insights
  • Karriär
  • Press & nyheter
  • Om oss

Vad du kan göra på Newsec

På Newsec kommer du att arbeta tillsammans med begåvade och drivna kollegor, som delar din ambition att göra skillnad. Du blir en del i en entreprenöriell grupp problemlösare, fokuserade doers, ihärdiga ingenjörer, insiktsfulla ekonomer, skarpa strateger och många andra yrkesgrupper. Som den ledande förvaltaren och rådgivaren inom fastigheter och förnybar energi i Norden och Baltikum kan vi erbjuda dig möjligheten att vara med och skapa en bättre värld.

Arbetsområden

Ekonomisk förvaltning

Inom ekonomisk förvaltning arbetar specialister på fastighetsredovisning för att säkerställa att våra kunders fastighetsportföljer förvaltas på ett effektivt och korrekt sätt.

Kommersiell förvaltning & uthyrning

Inom Kommersiell förvaltning & uthyrning på Newsec har vi ansvar för en kunds fastighetsportfölj.

Hållbarhet & teknisk förvaltning

Från förebyggande underhåll av fastigheterna, genomgång av energiförbrukning och optimering, uppföljning av fastighetsbudgeten, till kommunikation med hyresgäster med mera.

Projektledning

Vi är rådgivare till våra kunder i fastighetsutvecklingsprojekt och har ett kommersiellt och hållbarhetsmässigt fokus på utveckling och optimering av våra kunders fastigheter.

Värdering och strategisk analys

Inom värdering och strategisk analys gör vi fastighetsvärderingar och analyser för alla typer av behov, t.ex. vid förvärv, bokslut eller finansiering.

Transaktionsrådgivning

Newsec ger råd till olika typer av kunder, från enskilda säljare och köpare till internationella pensionsfonder, i en mängd olika transaktioner inom fastigheter och förnybar energi.

Investment management/Kapitalförvaltning

Newsecs team inom Investment Management fungerar som en lokal partner till nationella och internationella investerare.

Corporate real estate

Corporate Real Estate hjälper kommersiella hyresgäster med olika rådgivningstjänster och hyresgästrepresentation.

Digital omställning av byggnader

Newsec erbjuder hjälp med digital transformation av kundens organisation, möjliggör digitala verktyg för deras fastigheter och erbjuder lösningar för att möjliggöra en uppkopplad och digital byggnad.

Dataanalys & -innovation

Vi för samman människor och teknik för att leverera moderna digitala lösningar som uppfyller kundernas och företagens behov och gör Newsec till en ledare i digitaliseringen av fastighetsbranschen.

Affärsutveckling

På Newsec innebär affärsutveckling att arbeta med marknadskartläggning, business cases, fusioner och förvärv (M&A) samt förändringsledning på antingen en gemensam nivå, på lokala marknader eller inom ett specifikt affärsområde.

Supportfunktioner

Inom alla marknader och affärsområden har Newsec medarbetare med specialistkompetens för att stötta och underlätta för resten av vår verksamhet.