• Vårt erbjudande
  • Insights
  • Karriär
  • Press & nyheter
  • Om oss

Bostäder

Bostäder berör de flesta och är ett segment som fortsätter att väcka intresse som investeringsområde. Oavsett om ni vill investera i bostäder, förvalta era bostadsfastigheter eller utveckla dem, så har vi omfattande kunskap om marknaden och kan ge er de insikter ni behöver.

Vi kan hjälpa er med tekniska tjänster och fastighetsskötsel med fokus på en hög servicenivå. Våra tekniker strävar ständigt efter att skapa välfungerande miljöer för människors vardag.

Newsec erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster – från teknisk kompetens till strategiska analyser, planering och fullskalig portföljutveckling. Vi kan också hjälpa er få ut mer av digitaliseringen och hitta rätt lösningar.

Den byggda miljön är en nyckel till hållbar stadsutveckling. Genom att optimera förbrukningen av energi, vatten och byggnadsmaterial spelar byggnader en avgörande roll i kampen mot klimatförändringar och resursbrist, och bidrar till ett hållbart samhälle.

Få de senaste insikterna direkt i din inbox

Anmäl dig för att få nyheter och relevanta insikter från Newsec (på engelska). Vi kommer inte höra av oss mer än nödvändigt.