• Vårt erbjudande
  • Insights
  • Karriär
  • Press & nyheter
  • Om oss

Transforming real estate, and beyond.

Newsec använder sig av många olika perspektiv för att skapa värde för ägare och investerare i fastighetsbranschen och inom förnybar energi i norra Europa. Vi strävar också alltid efter att göra skillnad i de samhällen där vi verkar.

Vad vi gör och hur det spelar roll

Newsec är expert på fastigheter och energiomställning. Våra över 2 700 specialister på sju marknader i Norden och Baltikum erbjuder rådgivning i frågor om investeringar, förvaltning, värdeskapande med mera till många olika typer av kunder.

Vi är stolta över att vara en rådgivare och partner som ligger framkant av de branscher vi är verksamma inom. Vi hjälper våra kunder att inte bara optimera sina investeringar, utan också öka sin digitaliseringstakt, arbeta med att minska sin miljöbelastning och göra skillnad i de samhällen där de verkar och växer.

Läs mer om vårt erbjudande

Newsec gör skillnad

Eftersom byggnader och den byggda miljön står för nästan 40 procent av de globala koldioxidutsläppen och utgör navet i städer världen över, att fastigheter står för cirka 60 procent av de globala tillgångarna, att vind och sol är de snabbast växande källorna till elektricitet och att människor tillbringar ungefär 90 procent av sin tid i byggnader, har Newsec möjlighet att påverka som få andra aktörer.

Var med och förändra fastighetsbranschen och mycket mer.