• Vårt erbjudande
  • Insights
  • Karriär
  • Press & nyheter
  • Om oss

Logistik- & industrifastigheter

Logistik- och industrifastigheter är fortsatt starka i den ovissa postpandemiska ekonomin. E-handel, försörjningskedjor under omvandling och platsoptimering fortsätter att skapa efterfrågan. Marknaden för morgondagens moderna logistikutrymmen kommer att drivas av digitalisering, hållbarhet och ny teknik.

Oavsett om ni vill investera i eller förvalta logistikfastigheter, hitta en plats for passar er logistik eller utveckla era logistikutrymmen så har Newsec experter som kan vägleda er. Vi kan också hjälpa er att optimera produktflöden som ett led i att utveckla en strategi för logistikkedjan. Newsec har omfattande kunskap om marknaden och kan ge er de insikter ni behöver.

Newsec erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster – från teknisk kompetens till strategiska analyser, planering och fullskalig portföljutveckling. Vi kan också hjälpa er få ut mer av digitaliseringen och hitta rätt lösningar.

Den byggda miljön är en nyckel till hållbar stadsutveckling. Genom att optimera förbrukningen av energi, vatten och byggnadsmaterial spelar byggnader en avgörande roll i kampen mot klimatförändringar och resursbrist, och bidrar till ett hållbart samhälle.

Få de senaste insikterna direkt i din inbox

Anmäl dig för att få nyheter och relevanta insikter från Newsec (på engelska). Vi kommer inte höra av oss mer än nödvändigt.