• Vårt erbjudande
  • Insights
  • Karriär
  • Press & nyheter
  • Om oss

Investera i förnybara energikällor och reala tillgångar

Investera i förnybara energikällor och reala tillgångar

Övergången till förnybara energikällor är viktig i kampen mot klimatförändringar. Norden och Baltikum erbjuder en av världens mest dynamiska marknader för förnybar energi, som dessutom är oberoende av statliga subventioner. Norra Europa är en viktig exportör av ren energi till fossilberoende grannländer, samtidigt som regionen ligger i framkant när det gäller elektrifiering av viktiga industrier.

Newsec har lång erfarenhet av energiomställning inom olika förnybara tekniker, som land- och havsbaserad vindkraft, solenergi, vattenkraft, biobränslen och marknaden för nätansluten lagring. Newsec har varit rådgivare till cirka en tredjedel av all installerad vindkraftskapacitet i Norden sedan 2007.

Genom att tillhandahålla strategisk rådgivning till ett brett spektrum av aktörer på både köp- och säljsidan av marknaden, har vår expertis bidragit kraftigt i utbyggnaden av förnybar energi i norra Europa.

Newsec ger strategisk rådgivning, baserad på omfattande expertis inom M&A, projektfinansiering och energimarknad, till ett brett spektrum av utvecklare, oberoende kraftproducenter, stora energibolag, industriföretag, investeringsfonder och institutionella investerare. Därför har vi haft en stor inverkan på den pågående transformationen av det snabbt föränderliga energilandskapet.

Läs mer på webbplatsen för Newsec Energy Transition.

Vill du veta mer?

Omid Ashrafi

Omid Ashrafi
Managing Director & Managing Partner, Energy Transition
omid.ashrafi@newsec.com
+46 708 44 30 62

Få de senaste insikterna direkt i din inbox

Anmäl dig för att få nyheter och relevanta insikter från Newsec (på engelska). Vi kommer inte höra av oss mer än nödvändigt.