• Vårt erbjudande
  • Insights
  • Karriär
  • Press & nyheter
  • Om oss

Vår vision, våra ideal och vårt varumärke

Vision (och mission) - Transforming real estate, and beyond

Vad betyder "Transforming Real Estate, and beyond"? På Newsec söker vi alltid unika och annorlunda perspektiv för att få en mer heltäckande bild. Det höjer kvaliteten på de idéer vi delar med varandra, med våra kunder och med samhället i stort.

Vårt verksamhet är inom fastigheter och energiomställning två sammanlänkade områden som har stor påverkan på många av dagens globala utmaningar.

Fastigheter är världens mest värdefulla tillgångsslag och en viktig faktor för människors välbefinnande och produktivitet samt för städers och samhällens förmåga att fungera. Det är också en viktig del av resan mot en mer hållbar och energieffektiv framtid.

Newsecs roll är att hjälpa våra kunder och deras intressenter att förändra och framtidssäkra sin verksamhet. Det innebär att vi tittar på den byggda miljön och angränsande områden, för att hitta relevanta perspektiv på energi, infrastruktur, logistik, digitalisering med mera. Vi inser att de områden som är viktiga för våra kunders verksamhet är viktiga för världen.

Newsec har sitt ursprung i norra Europa, men är globalt/pan-europeiskt i sin omfattning. Vårt tjänsteutbud sträcker sig från förvaltning av fastigheter till rådgivningstjänster inom fastighet och energiomställning till investment management.

Vår vision Transforming real estate, and beyond innebär:

  • Engaging people som handlar om att få fram det bästa hos varandra för att utvecklas, växa och leverera arbete i absolut toppklass.
  • Embracing tomorrow som handlar om vår framåtblickande strategi för att leda och driva framtidens frågor, inom teknik, klimat, energi, trivsamma miljöer och mycket mer.
  • Expanding knowledge som handlar om att vårda och bredda vår expertis, samtidigt som vi generöst delar med oss och utbyter idéer med partners och kollegor.

Vår vision är vårt mål och något vi strävar efter, på samma gång som den är vårt uppdrag på en redan pågående resa.