• Vårt erbjudande
  • Insights
  • Karriär
  • Press & nyheter
  • Om oss

Newsec i korthet

Newsec i korthet

Företaget grundades 1994 och har idag cirka 2 700 anställda med en närvaro på sju nordiska och baltiska marknader. Tack vare stora affärsvolymer och lokal närvaro i samverkan med djup förståelse för en rad verksamheter och tjänster inom fastighetssektorn, har Newsec en unik kompetens om marknaden för fastigheter och förnybara tillgångar i norra Europa.

Newsec är ett aktiebolag som ägs av Stronghold Invest. Huvudkontoret för Newsec och dess ägarbolag är beläget i Stockholm. Stronghold Invest är ett ledande fastighetsinvesteringsföretag i norra Europa med en strategi att investera i lönsamma, innovativa och växande företag inom fastighetsbranschen. Genom Stronghold Invest har Newsec tillgång till ett omfattande nätverk av företag och expertis inom fastighetssektorn samt en stark finansiell grund.