• Vårt erbjudande
  • Insights
  • Karriär
  • Press & nyheter
  • Om oss

Code of Conduct

Våra handlingar speglar vilka vi är. De formar vår identitet. Därför är det av största vikt hur vi beter oss som företag, som team och som medarbetare.

Newsecs uppförandekod vägleder oss i frågor om vad som utgör ett acceptabelt beteende. Den anger vad vårt företag står för och vad vi inte accepterar.

Vår verksamhet bygger på förtroende - våra kunder måste kunna lita på Newsec. Ett arbetssätt som är pålitligt, etiskt och transparent är det enda möjliga om man vill nå långsiktig framgång. Det ökar våra medarbetares välbefinnande och driver hela branschen framåt.

Vår uppförandekod utgör det etiska ramverket för hur vi ska agera och därmed vad vi strävar efter att vara. Jag förväntar mig att varje person som arbetar under Newsecs varumärke följer denna kod och jag vill att alla våra kunder och alla andra grupper vi jobbar med ska känna till den.

Patrik Attemark

Koncernchef på Newsec

Läs vår Newsec Code of conduct SE