• Vårt erbjudande
  • Insights
  • Karriär
  • Press & nyheter
  • Om oss

För våra leverantörer

Newsec vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle där vi som organisation, medarbetare och samarbetspartner tar vårt ansvar för hela värdekedjan. Som samarbetspartner/leverantör förväntar vi oss en långsiktig relation som utgår ifrån social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Leverantörer till Newsec förväntas dela våra hållbarhetsambitioner och acceptera att efterleva våra leverantörskrav.

Faktureringsinformation
I vår strävan att effektivisera fakturahanteringen har vi beslutat att enbart ta emot våra leverantörsfakturor elektroniskt. Vi ber därför att alla fakturor vi får från er i fortsättningen skickas som e-fakturor (PDF-faktura via e-post räknas inte som e- faktura).

Observera ny referenskontroll
En Workorder på 10 siffror måste alltid anges i fältet ”Er referens”, samt beställarens för- och efternamn i ett annat fält. Workordernumret är unikt för varje projekt och er kontakt eller projektteam på Newsec kommer att meddela vilket nummer som gäller för just er.

Om ni inte har en tjänst för e-fakturering, kontakta vår samarbetspartner InExchange på https://inexchange.se/leverantor/ Ni kan här skapa ett konto och skicka kostnadsfria e-fakturor.

Fakturor som inte motsvarar ovanstående krav kommer att återsändas för komplettering/åtgärd och vi ber er därmed att uppdatera tillhörande kundregister med denna information.

Övriga fakturafrågor:
Har du frågor om övrig fakturering till Newsec?
Kontakta oss på info@newsec.se

Fakturera förvaltade fastigheter
Söker du istället information för att fakturera fastigheter som Newsec förvaltar, klicka här.

Elektroniska adresser för e-faktura

För användare av Peppol är Newsecs ID 0007: följt av organisationsnummer, exv 0007:5566442348 för Newsec AB.

FöretagOrganisationsnummerGLN-nummer
Företag:
Newsec AB
Organisationsnummer:
556644-2348
GLN-nummer:
7365566442347
Företag:
Newsec Advisory AB
Organisationsnummer:
556557-8555
GLN-nummer:
7365565578559
Företag:
Newsec Advisory Sweden AB
Organisationsnummer:
556695-7592
GLN-nummer:
7365566957599
Företag:
Newsec Digital Solutions AB
Organisationsnummer:
559330-7043
GLN-nummer:
7365593307046
Företag:
Newsec Energy Transition AB
Organisationsnummer:
556652-7148
GLN-nummer:
7365566527143
Företag:
Newsec Property Asset Management AB
Organisationsnummer:
556899-7489
GLN-nummer:
7365568997487
Företag:
Newsec Property Asset Management Sweden AB
Organisationsnummer:
556348-0283
GLN-nummer:
7365563480281
Företag:
Newsec Property Leasing AB
Organisationsnummer:
559008-4900
GLN-nummer:
7365590084902
Företag:
Newsec SSC AB
Organisationsnummer:
556730-2731
GLN-nummer:
7365567302732
Företag:
Riba AB
Organisationsnummer:
559001-7538
GLN-nummer:
7365562972831
Företag:
Zynka Bim AB
Organisationsnummer:
556960 -2864
GLN-nummer:
7365569602861