• Vårt erbjudande
  • Insights
  • Karriär
  • Press & nyheter
  • Om oss

Förnybar energi

Idag utgör Norden en av världens mest dynamiska och subventionsfria marknader för förnybar energi. Regionen är en viktig exportör av ren energi till fossilberoende grannländer. Att möjliggöra fler källor till förnybar energi påskyndar övergången från gammal energiinfrastruktur och smutsig energi till ny och ren, vilket är en avgörande faktor för den pågående energiomställningen och hanteringen av globala klimatförändringar.

Genom att kanalisera kapital till marknaden från olika håll, har vår expertis gjort det möjligt för oss att medverka kraftigt till den nordiska utbyggnaden av förnybar energi.

Vi är en specialiserad finansiell och strategisk rådgivare inom förnybar energi och infrastruktur. Vår unika erfarenhet av att integrera M&A, eget kapital, PPA (power purchase agreements) och skuldprocesser maximerar värde och avkastning hos investeringar i den globala energiomställningen.

Få de senaste insikterna direkt i din inbox

Anmäl dig för att få nyheter och relevanta insikter från Newsec (på engelska). Vi kommer inte höra av oss mer än nödvändigt.