• Vårt erbjudande
 • Insights
 • Karriär
 • Press & nyheter
 • Om oss

Framtiden för fastigheter är digital

Dagens fastigheter måste uppfylla allt högre krav på ny teknik, digital infrastruktur och hållbarhetslösningar. Och de fastigheter som inte uppfyller dessa krav, riskerar på medellång sikt att inte längre vara attraktiva.

31 MAJ 2023

 ▪ 4 Min lästid

Christoffer Börjesson

Managing Director, Digital Accelerator

+46 70 274 00 05

E-mail

Dela

Tags

Många fastighetsägare saknar tid och resurser för att utvärdera och välja tekniska lösningar för att hålla jämna steg med den digitala omvandlingen inom fastighetsbranschen.

Med uppkopplade byggnader kan fastighetsägare uppnå bättre kundupplevelser och mer flexibla utrymmen för sina hyresgäster samtidigt som de uppfyller strängare lagkrav och nya marknadskrav.

Digitalisering som den enda vägen framåt

Inom fastighetsbranschen blir digital transformation en allt viktigare del för att uppnå affärsmålen. Digitalisering är också ett verktyg för att möta växande krav på hållbarhet och minskad klimatpåverkan, samtidigt som man tillgodoser ökade behov av energiförsörjning. Fastigheter är en nyckelkomponent i den smarta och hållbara staden i allt från energisystem till logistik, leveranser och mobilitetstjänster.

Kunder och företag vill ha smarta och hållbara byggnader

Hyresgäster, banker, myndigheter och samhället i stort efterfrågar i allt högre grad uppkopplade och hållbara fastigheter. I praktiken kan detta omfatta:

 • Smarta lösningar för flexibelt arbete, som mobil access, besökshantering och check-in samt digital bokning av arbetsplatser och mötesrum, gärna i skräddarsydda appar för internt bruk, men även i externa appar för hyresgäster.
 • Fastigheter och utrymmen som har potential att bli produktiva och blomstrande platser för arbete, handel och boende.
 • Fastigheter som uppfyller myndigheternas och samhällets energi- och miljökrav samt samhällets klimatmål.

För att uppfylla kraven behöver mer teknik integreras i fastigheterna, till exempel uppkopplade system för att leverera data på ett säkert sätt. Detta leder till utmaningar som ofta är nya för fastighetsägarna, som oro för IT-säkerheten.

Vid digitalisering av fastigheter kan ägarna också ställa sig följande frågor:

 • Är den föreslagna lösningen säker och skalbar - både när det gäller nätverk och informationshantering?
 • Finns det en informationskälla, en strategi för att samla data från olika system i fastigheten på en central plats för att strukturera den och publicera den till tjänster och applikationer?
 • Är det möjligt att bättre förutse och därmed planera drift- och underhållsaktiviteter, och dessutom automatisera förvaltningsprocesser?

Information från fastigheten ger faktabaserade insikter. Det gör att fastighetsägare, tillsammans med Newsec, bättre kan beställa inköp, åtgärder och tekniska lösningar samt minska kostsamma system och optimera utrymmet på ett kontor.

Sammantaget står fastighetsägare inför en uppsjö av val när de ska avgöra vilka tekniker, applikationer och leverantörer de behöver för att hantera sina unika utmaningar. För att inte tala om frågan om att uppnå ett effektivt datautbyte mellan dessa system.

Vår erfarenhet av att använda känd teknik och beprövade plattformar har visat (med eftertryck) vikten av att se till hela det digitala ekosystemet och fatta så få beslut som möjligt isolerat.

Viktiga steg för att etablera en digital fastighet

 • Upprätta ett säkert tekniskt nätverk - "motorvägen" för att på ett konsekvent sätt ansluta system och få insikter från de produkter och system som är anslutna.
 • Etablera infrastruktur för övervakning för att utföra teknisk mätning av energisystem (vatten, värme, kyla och el) i fastigheten. Sensorer kan även installeras för så kallad insiktsmätning, vilket bland annat kan handla om att mäta hur lokalerna används eller rörelsemönster.
 • Etablering av infrastruktur för automation. Integrering med befintliga fastighetsautomationssystem för att hämta information om drift samt data om prestanda och larm från fastigheten.
 • Skapa en digital tvilling - en digital kopia och datamodell av fastigheten med hjälp av ritningar och dokument för att digitalt beskriva fastigheten och få all information konsoliderad och representerad på ett och samma ställe.

Dessutom rekommenderar vi övervakning i realtid av faktorer som driver kostnader och förbrukar energi i en fastighet, vilket är det första steget mot effektivitetsvinster.

Senaste artiklarna

Få de senaste insikterna direkt i din inbox

Anmäl dig för att få nyheter och relevanta insikter från Newsec (på engelska). Vi kommer inte höra av oss mer än nödvändigt.