• Vårt erbjudande
  • Insights
  • Karriär
  • Press & nyheter
  • Om oss

Var kommer vår el ifrån? | Newsec Charts

För Norden och Baltikum så verkar förnybar el att bli alltmer vanlig under kommande decennier.

31 MAJ 2023

 ▪ 2 Min lästid

Dela

Tags

Norden och Baltikum ligger i framkant när det gäller elproduktion från förnybara källor. Under 2021 kom mer än två tredjedelar (68 %) av alla GWh som genererades i regionen från vatten-, vind- och solkraft. Koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen, kol, olja och gas, uppgick till tre procent.

Jämför detta med hela Europa under 2020, där andelen fossila (38 %) och förnybara energikällor (35 %) var ungefär lika stor. Om vi tittar på den globala elproduktionen under 2020, ser vi att 61 % av världens cirka 27 miljoner GWh hade fossilt ursprung. Förnybara energikällor stod för 26 %, eller nästan sju miljoner GWh.

Men situationen håller på att förändras. För trettio år sedan var förnybara energikällor lika med vattenkraft. Vind- och solkraft fanns, men hade en försumbar inverkan på elproduktionen. Till och med i Danmark, en global vindkraftspionjär, kom endast cirka tre procent av elkraften från vindkraftverk 1993.

Med tanke på de kommande tre decennierna, då kolet håller på att fasas ut och kärnkraftstekniken står inför betydande investeringsbehov, är Newsecs prognos för Norden och Baltikum, att förnybara energikällor kommer att fortsätta att öka i andel och betydelse. Medan tillväxtkapaciteten för vattenkraft är begränsad på grund av olika restriktioner, beräknas vind- och solenergi nästan tredubblas i volym.

Källor: IEA (Elproduktion per källa från https://www.iea.org/regions/europe), Newsecs uppskattningar

Under Newsec Charts publicerar vi återkommande diagram som vi tycker är ögonöppnande och ger kontext och kommentarer.

Senaste artiklarna

Få de senaste insikterna direkt i din inbox

Anmäl dig för att få nyheter och relevanta insikter från Newsec (på engelska). Vi kommer inte höra av oss mer än nödvändigt.